B

Generalforsamling 2022

Generalforsamling torsdag den 27. oktober 2022.

1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning af arbejdet i det forløbne år
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.bestyrelsens planer for det kommende år.
5.Budgettet for det kommende år.
6.Fastsættelse af kontingent
7.indkomne forslag
8.valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
eventuelt.


27 deltog i generalforsamlingen incl. bestyrelsen.


1.
Svend Bjørnager valgt.

2.
Daniel fremlagde beretningen for det forgangne år. Punkterne kan læses under dette referat.

3.
Kai fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer fra de fremmødte.

4.
Daniel fremlagde bestyrelsens planer for det kommende år. Punkterne kan læses under dette referat.

Punktet blev godkendt. Der var forslag om en legeplads midt i byen på Svend og Bent’s plads mellem tøjbutik Sand og butik Maja. Svend svarede hertil, at det ikke var planen for hans plads. Til gengæld var der planer for bækslugten ifm. genopbygning

5.
Kai fremlagde budgettet for næste år. Der var ingen kommentarer.

6.
Vi fastholder kontingentet som i de foregående år. 60 kr. for enlige og 120 kr. for en familie.

7.
Der var to indkomne forslag.

Fra vores lejere - ønske om en ny lejekontrakt. Lars Andreasen svarede og redegjorde for status på lejekontrakten, som vores advokat har sendt til vores lejere. kort før generalforsamlingen det indslaget. Det blev aftalt med vores lejere, at Anders Dahl og Lars Andreasen skal holde et møde med vores udlejere.
Birthe Jørgensen redegjorde for vores eget forslag om bygning af en ny fritliggende hal ved borgerhuset. Det kræver en vedtægtsændring, som der er udarbejdet et forslag til. Det krævede en afstemning blandt de fremmødte, for at vi kunne fortsætte arbejdet og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Der blev stemt ved håndsoprækning og resultatet var 26 for og en var neutral idet hun var en del af en husstand på Vesterklit.


8.
Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne. På valg i bestyrelsen var: Anders Dahl, Niels Jørgen Lauritsen, Annette Grumløse, Lars Andreasen
Suppleanter: Leif Anker Hansen, Birthe Jørgensen og Emil Pedersen.


9.

Svend Bjørnager redegjorde for planerne omkring bækslugten. Der
skal afholdes et møde mellem Hjørring kommune, Svend
Bjørnager og Anders Dahl - (som talsmand for Lønstrup Borgerforening).

Hermann påpegede at byen trængte nogle frivillige til at holde byen ren. Hermann ville selv gerne være en del at sådan et hold.
Et sådant hold vil også kunne bruge vores kommende hal til at have deres redskaber i og have den som base.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.Årsberetning 2022

Bankospil tre spil indtil videre. Sidst var der 62 spillere.
julelys opsat
Første søndag i advent
Kjeld flytter fyret foredrag 8. april
ølsmagning
Hock and cook arrangement på stranden
Sauna på stranden i samarbejde med turistforeningen
Sct.Hans i samarbejde med turistforeningen.
Let renovering af legepladsen og oprydning i træerne på Sportspladsen
SOMMERFEST- held med vejret, stor tilslutning,
Planer om bygning af hal deraf årsagen til at vi skal overtage grunden af Hjørring kommune. Det kræver en vedtægtsændring - et krav for kommunen.
Vi har brugt en del tid på at få lavet en ny lejekontrakt til vores lejere på Vesterklit via vores advokat. Der er lavet et udspil til kontrakten, som er er sendt til vores lejere.


Planer for det kommende år.

julebelysning - vi følger en ny plan fra kommunen
Vi arbejder på overtage grunden/sportspladsen for at kunne bygge en stålbuehal.
banko
Vi arbejder at få en aftale med Skallerup Klit til familiesvømning. Dog i en reduceret udgave pga. ombygning derude.
sct. Hans
sommerfest
i morgen har vi det første møde omkring projekt ny legeplads
bålhytten skal have en overhaling.
på tirsdag har vi møde med Hjørring kommune og Per Lønborg om bækslugten - væggen skal genopbygges
Foredrag - evt. Jan Balling
Vi er altid åbne for en vinsmagning eller lign.
Vi er åbne for gode forslag til arrangementer.
Borgerforeningen