B

Generalforsamling 2023

Generalforsamling

I Borgerforeningen Lønstrup Fritidslaug
torsdag d. 26. oktober 2023, kl. 19.30.

Afholdes i foreningshuset ved sportspladsen, Nydalvej 80 i Lønstrup.
Hermed indkaldes til generalforsamlingen for alle borgerforeningens medlemmer. Foreningen er vært ved et lettere traktement.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Bestyrelsens planer for det kommende år
5. Budgettet for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
(på valg: Best. medlemmer: John Larsen, Kai Kruchov Madsen, Daniel Haslund, + suppleanter: Leif Anker Hansen, Birthe Jørgensen, Emil Pedersen.
9. Evt.
Indkomne forslag bedes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på borgerforeninglonstrup@gmail.com1. Valg af dirigent: Svend Bjørnager valgt.

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år:
Daniel fortalte om bestyrelsens arbejde det forgangne år. Der var ingen spørgsmål hertil.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:
Kai fremlagde det reviderede regnskab. Der var ingen spørgsmål, og det blev godkendt af de fremmødte. .

4. Bestyrelsens planer for det kommende år:
Daniel fortalte om bestyrelsens planer for det kommende år. Herunder at vi skal sætte vores nye legeplads op og at vi stadig har planer om at bygge en stålbuehal.

5. Budgettet for det kommende år:
Kai fremlagde budgettet for det kommende år. Budgettet blev lagt ud på bordene i papirform, til de fremmødte.

6. Fastsættelse af kontingent:
60 kr. pr. m/k og 120 kr. pr. hel familie. Fastsat af generalforsamlingen.Dvs. ingen ændringer i priserne i forhold til de tidligere år.

7. Indkomne forslag:
Et forslag var modtaget på mail. Det drejede sig om vedligehold af den gamle mine i byen, da den ikke ser pæn ud. Minen står ved nedgangen til Slugten og fungerer som en stor “sparegris”. Forslaget er godt og bestyrelsen vil gerne gøre en indsats.
Anders svarede yderligere hertil, at minen er i meget dårlig stand grundet rust. Svend Bjørnager ville undersøge, om han kunne skaffe en ny. Han har kontakt til en mand, der måske har en lignende mine, som vi kan overtage.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:

(på valg: Best. medlemmer: John Larsen, Kai Kruchov Madsen, Daniel Haslund, + suppleanter: Leif Anker Hansen, Birthe Jørgensen, Emil Pedersen.
Bestyrelsesmedlemmerne, John Larsen, Kai Kruchov Madsen og Daniel Haslund blev genvalgt for en ny 2 årig periode.
Suppleanterne, Leif Anker Hansen, Birthe Jørgensen og Emil Pedersen blev også genvalgt til en ny 1 årig periode.

9. Evt.
Der kom forslag om forskønnelse af området omkring borgerhuset og herunder plantning af løg og beplantning af vores træ-trillebøre. Ligeledes forslag om at lave en junglesti i skovstykket rundt om Sportspladsen. Vi kunne dog svare hertil, at bevoksningen omkring Sportspladsen er fredskov, og må ikke ændres på. Det er derfor udelukket at lave en junglesti eller lign.
Der kom også et forslag om at arrangere et børneteater til sommerfesten, som underholdning til de mindste.
Forslagene tages op til overvejelse i bestyrelsen.
Der var forslag fremme om at lave et korps af frivillige landsbypedeller, der kan gå til hånde i byen og lave små-reparationer, male en bænk, eller lignende opgaver. Der er allerede nogle gode lokale folk klar til at tage fat. Bestyrelsen har planer om at bygge en hal ved siden af foreningshuset, og i den hal er det meningen, at landsbypedellerne kan have deres base.
Herman Volhøj er klar på at være tovholder for de frivillige landsbypedeller. Der arbejdes videre med ideen i bestyrelsen.

Der var mødt 30 deltagere op til generalforsamlingen.


Referent: Daniel Haslund
Borgerforeningen